Tag Archives: sữa

Chó Và Sữa

👉 Chó con vẫn bú sữa mẹ để phát triển đó thôi… Vậy tại sao có người lại nói chó không nên uống sữa? 🌳 Mẹ tự nhiên sinh ra chó/mèo là động vật có vú để chăm sữa 🍼🍼🍼 cho chó/mèo con lúc mới đẻ. Chó/mèo con bú sữa mẹ để phát triển. 💡 Tuy nhiên khi lớn lên […]